Tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng Bệnh viên Việt Nam Thụy Điển Uông Bí năm 2015

17-07-2015

Căn cứ kế hoạch phát triển Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông bí năm 2015 và các năm tiếp theo, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí có nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2015 như sau:

tại nội dung tại file đính kèm: file 1, file 2, file 3.

Phòng Công tác Chính trị Học sinh, sinh viên

Các tin khác: