Tuyển dụng

Bệnh viện Than - Khoáng sản Việt Nam tuyển dụng năm 2015

17-07-2015

Bệnh viện Than - Khoáng sản là bệnh viện Đa khoa hạng II trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản, Bệnh viên được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản đầu tư và xây dựng theo tiêu chuẩn Bệnh viện Đa khoa quy mô 200 giường bệnh chất lượng cao. Dự kiến hết năm 2015 sẽ khánh thành đưa và sử dụng. Hiện nay Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng năm 2015 với nội dung cụ thể sau:

Nội dung tại tại file đính kèm: file 1, file 2.

Phòng Công tác Chính trị và HSSV

Các tin khác: