Tuyển dụng

Sở Y tế tỉnh Nghệ An tuyển dụng bác sĩ năm 2015

17-07-2015

Những năm vừa qua tỉnh Nghệ An đã có nhiều chính sách ưu tiên, thu hút trong tuyển dụng bác sĩ cho ngành Y tế. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay nhu cầu tuyển dụng bác sĩ tại đơn vị vẫn còn nhiều.

Nội dung tải tại file đính kèm, đính kèm 1, đính kèm 2.

Phòng Công tác Chính trị và HSSV

Các tin khác: