Tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng năm 2015

16-07-2015

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh phúc là bệnh viện hạng I từ năm 2006, là tuyến điều trị cao nhất cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. tổ chức làm 40 khoa, phòng (7 phòng chức năng, 26 khoa Lâm sàng và 7 khoa Cận lâm sàng) số giường bệnh là 850. tổng số cán bộ 987 người trong đó Bác sĩ 150 người:

Nội dung tải tại đây: file 1

Phòng Công tác Chính trị và HSSV

Các tin khác: