Tin tức -Truyền thông

Thông báo mời tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các nhà quản lý trẻ ngành Y tế

23-07-2015

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho các Thầy thuốc trẻ và cập nhật các phương pháp quản lý trong ngành y tế cho các nhà quản lý trẻ ngành y tế Việt Nam.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt nam – Câu lạc bộ nhà quản lý trẻ ngành Y tế tổ chức “Tập huấn nâng cao năng lực cho các nhà quản lý trẻ ngành Y tế”

1. Thời gian và nội dung tập huấn

- Thời gian: 2 ngày dự kiến vào đầu tháng 8/2015

- Nội dung: những kỹ năng về quản lý bệnh viện và cập nhật những chính sách của ngành y tế.

2. Đối tượng tham gia

Các thầy thuốc trẻ (< 46 tuổi) đang giữ các chức danh từ trưởng khoa, trưởng phòng bệnh viện huyện trở lên…

3. Kinh phí

- Ban tổ chức sẽ lo kinh phí ăn ở trong thời gian tập huấn..

Danh sách đăng ký gửi về: Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam qua email: hoitttvn@gmail.com trước ngày 25/7/2015.

Mời tải file xem chi tiết:

1. Thông báo

2. Phiếu đăng ký

 

 

Phòng TCCB

Các tin khác: