Học viên - Sinh viên

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016 DÀNH CHO KHỐI Y2 - Y6

28-07-2015

Nhà trường thông báo Lịch sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2015 – 2016 dành cho khối Y2 - Y6 (Từ ngày 10/8 đến ngày 14/8 tại Hội trường Lớn)

Nội dung xin tải tại file đính kèm

Phòng Công tác Chính trị và HSSV

Các tin khác: