Học viên - Sinh viên

Thông báo V/v đăng ký tham dự “Lễ trao bằng Tốt nghiệp” cho sinh viên hệ Bác sĩ Y khoa khóa 2009 - 2015, Cử nhân Y khoa khóa 2011 – 2015 và các học viên VLVH khóa 10

08-07-2015

Để chuẩn bị cho lễ trao bằng tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày 07/08/2015 tại Hội trường lớn - Trường Đại học Y Hà Nội, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo tới tất cả các sinh viên hệ Bác sĩ Y khoa khóa 2009 - 2015, Cử nhân Y khoa khóa 2011 - 2015 và các học viên VLVH khóa 10 những nội dung sau:

Nội dung tải tại đây

Phòng Công tác Chính trị và HSSV

Các tin khác: