Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc ủng hộ “Vòng tay nhân ái” năm 2015

26-11-2015

Thực hiện công văn số 173/CĐYT ngày 17/11/2015 của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc kêu gọi vận động ủng hộ chương trình “Vòng tay nhân ái” qua công thông tin điện tử Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 25 năm phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam;

Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội kêu gọi tất cả đoàn viên công đoàn hãy nhắn tin ủng hộ chương trình “Vòng tay nhân ái” qua cổng thông tin điện tử Quốc gia trong thời gian từ 00h00 ngày 6/11/2015 đến 24h00 ngày 05/01/2016 theo cú pháp VTNA gửi 1408, giá trị ủng hộ của tin nhắn: 16.000 VND/SMS.

Nguồn kinh phí thu được từ tin nhắn ủng hộ sẽ được Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS cam kết sử dụng đúng theo quy định hỗ trợ tới những người không may bị nhiễm HIV/AIDS và người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn.

Đề nghị các cá nhân là đoàn viên Công đoàn Trường hãy chung tay tham gia hưởng ứng cuộc vận động.

Xin trân trọng cám ơn!

VP Công đoàn

Các tin khác: