Học bổng

Thông báo thời gian cấp Học bổng Cathay Life Insurance cho sinh viên Y1-Y6

19-01-2016

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/06/2009 Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/08/2007 Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-ĐHYHN ngày 14/07/2011 Căn cứ Thông báo của Quỹ Học bổng Cathay Life Insurance

Thời gian trao học bổng: Từ 14h - 16h. Thứ 6 ngày 22 tháng 01 tháng 2016.

Địa điểm:  Phòng 111 Nhà A1.

Liên hệ cô Phương: 01686242567

Danh sách cấp học bổng Cathay Life Insurance Y1 xin mời tải file  tại đây

Danh sách cấp học bổng Cathay Life Insurance Y2-Y6 xin mời tải file tại đây

 

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: