Tuyển dụng

TUYỂN CHỌN VÀ ĐÀO TẠO BÁC SĨ, BÁC SĨ NỘI TRÚ THEO ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO THÀNH PHỐ ĐÃ NẴNG NĂM 2016

02-03-2016

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng thông báo chương trình tuyển chọn 35 bác sĩ, bác sĩ nội trú theo Đề Án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2016.

Nội dung chi tiết, xin mời tải file tại đây

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: