Lịch thi

Lịch thi học kỳ II Khối Y4 năm học 2015-2016

30-03-2016

Phòng QLĐTĐH thông báo lịch thi học kỳ II khối Y4 năm học 2015-2016

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: