Học viên - Sinh viên

Thông báo về việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

22-04-2016

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội của toàn dân. Để thực hiện tốt công tác bầu cử, Nhà trường yêu cầu sinh viên và học viên sau đại học nghiêm túc thực hiện.

Xin mời sinh viên và học viên sau đại học tải file tại đây.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: