Học bổng

Quỹ Hỗ trợ Phát triển tài năng Y học cho sinh viên Chương trình Tiên tiến

13-05-2016

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng CTCT&HSSV sẽ tiến hành tổ chức Trao quỹ hỗ trợ phát triển tài năng y học cho sinh viên chương trình tiên tiến khóa 5 và khóa 6 năm học 2015-2016

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng CTCT&HSSV sẽ tiến hành tổ chức Trao quỹ hỗ trợ phát triển tài năng y học cho sinh viên chương trình tiên tiến khóa 5 và khóa 6 năm học 2015-2016

Thời gian: 15h00 thứ 6 ngày 20 –05 – 2016.

Địa điểm: hội trường Quốc tế - Tầng 3 – Nhà A1

Nội dung: Trao quỹ hỗ trợ phát triển tài năng y học cho sinh viên chương trình tiên tiến khóa 5 và khóa 6 năm học 2015-2016. 

Thành phần: Nhà tài trợ PGS. TS Nguyễn Đức Hinh, Đại diện Phòng CTCT&HSSV, Đại diện Phòng QLĐTĐH, giáo vụ khối, chủ nhiệm khối và các sinh viên nhận Học bổng.

            Đề nghị các chủ nhiệm thông báo đến các sinh viên của khối mình được nhận hỗ trợ có mặt đầy đủ và trước 15 phút (áo đỏ truyền thống). 

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: