Học viên - Sinh viên

Phục vụ công tác bầu cử ĐBQH&HĐND

19-05-2016

Thực hiện Công văn số 124/CV-ĐUK ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc yêu cầu Nhà trường rà soát lại số sinh viên đã đăng ký bầu cử, có biện pháp để tất cả sinh viên thực hiện quyền lợi công dân và trách nhiệm của sinh viên.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: