Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự Bác sĩ Đa khoa tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

20-05-2016

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận quy mô 800 giường, 32 khoa phòng. Bệnh viên được xây mới năm 2012, với thiết kế hiện đại. Năm 2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận trở thành bệnh viện hạng I. Năm 2020, bệnh viện có quy mô 1000 giường, trong đó có 02 Trung tâm Tim Mạch và ung bướu - Y học hạt nhân.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: