Tin tức -Truyền thông

Thông báo Đề án đào tạo, tuyển dụng Bác sỹ nội trú ngành Y tế Hà Nội

26-05-2016

Thực hiện Đề án đào tạo, tuyển dụng Bác sỹ nội trú ngành Y tế Hà Nội và công văn số 1734/BYT-K2ĐT ngày 30/3/2016 của Bộ Y tế về việc bổ sung chỉ tiêu đào tạo Bác sỹ nội trú năm 2016 cho Đại học Y hà Nội đào tạo Bác sỹ nội trú cho Ngành Y tế Hà Nội.

Xin mời tải file xem chi tiết:

1. Thông báo của Đề án đào tạo, tuyển dụng BSNT – tải file.

2. Quyết định phê duyệt đề án đào tạo, tuyển dụng BSNT – tải file

3. Chỉ tiêu đào tạo, tuyển dụng – tải file.

UBND thành phố Hà Nội

Các tin khác: