Học bổng

Thông báo trao Học bổng Mitsubishi năm học 2015 - 2016

08-06-2016

Chi tiết xin mời tải file tại đây

Để đảm bảo buổi trao học bổng diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đề nghị sinh viên được nhận học bổng đến trước 15 phút để chuẩn bị. 

Xin trân trọng cám ơn!

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: