Học viên - Sinh viên

Báo cáo Danh sách Nam sinh viên TNĐH đi đào tạo SQDB 2016

17-07-2016

Thực hiện Công văn số 28/BGDĐT-GDQP ngày 4 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho trường Đại học Y Hà Nội tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp Đại học đi đào tạo Sỹ quan Dự bị năm 2016.

Danh sách Nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo Sỹ quan dự bị năm 2016

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: