Học viên - Sinh viên

Lịch Học tập Tuần sinh hoạt Công dân HSSV Khối Y2-Y6

27-07-2016

Căn cứ vào Hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 - 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng CTCT&HSSV đã xây dựng kế hoạch, nội dung lịch học.

Kế hoạch, nội dung, lịch học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2016-2017 dành cho khối Y2-Y6

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: