Học viên - Sinh viên

Thông báo về Lễ Trao bằng Tốt nghiệp năm học 2015-2016

01-08-2016

Theo Kế hoạch công tác năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ Bác sĩ khóa 2010-2016, hệ Cử nhân 2012-2016, hệ Cử nhân Điều dưỡng VLVH 2012-2016 vào 13h30’ ngày 04/08/2016.

Thông báo tập luyện cho sinh viên.

Vị trí ngồi Lễ Trao bằng.

Sơ đồ Hội trường lớn.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: