Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

15-08-2016

Thực hiện Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 13/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 về Triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14, năm 2017

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường nội dung xét tặng tại Công văn số 1174/ĐHYHN-HCTH, ngày 10/8/2016 (xin xem chi tiết tại file đính kèm).

Mời tải file:

1. Công văn về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGUT – tải file.

2. Mẫu bản khai thành tích – tải file.

3. Nghị định quy định xét tặng – tải file

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: