Tuyển sinh

Thông báo danh sách sinh viên Y1 được xét ở ký túc xá năm học 2016-2017

24-08-2016

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo danh sách sinh viên Y1 được ở ký túc xá năm học 2016-2017 như sauá

Chi tiết xin tải file đính kèm - Danh sách sinh viên nam giới

                                             Danh sách sinh viên nữ giới

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác: