Học viên - Sinh viên

Lịch Học tập Tuần sinh hoạt Công dân HSSV Khối Y1

25-08-2016

Căn cứ Công văn số 3836/BGDĐT - CTHSSV ngày 08/08/2016 về việc Hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 - 2017 của Bộ GD&ĐT, Phòng CTCT&HSSV xây dựng kế hoạch, nội dung và lịch học tập đầu khóa

Nội dung và lịch học tập sinh hoạt đầu khóa, xin mời tải file tại đây

Nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận cho sinh viên hoàn thành chương trình học tập " Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm 2016-2017. Sinh viên chưa hoàn thành chương trình phải bố trí học bù trong thời gian của năm học theo lịch do Nhà trường sắp xếp. Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện năm học.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: