Liên thông VHVL

Thông báo lịch học ôn tập của tuyển sinh Liên thông hệ vừa học vừa làm và Văn bằng 2 năm 2016

30-09-2016

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến các thí sinh lịch học ôn tập - Tuyển sinh Liên thông hệ vừa học vừa làm và Văn bằng 2 năm 2016 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác: