Tin tức -Truyền thông

Quy chế công tác Sinh viên, Học viên nội trú Ký túc xá Đại học Y Hà Nội

29-09-2016

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 10/ 2016/ TT – BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội  ban hành “Quy chế công tác Sinh viên, Học viên nội trú Ký túc xá Đại học Y Hà Nội” áp dụng trong nội bộ trường.

Mời tải file:

1. Quyết định

2. Quy chế

Ban QL KTX và Đời sống sinh viên

Các tin khác: