Lịch thi

Thông báo lịch thi tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa khóa 2011 - 2017 và Cử nhân Y khoa khóa 2013 - 2017

06-10-2016

Phòng QLĐTĐH xin gửi lịch thi tốt nghiệp hệ bác sỹ Y khoa 2011 - 2017 và Cử nhân Y khoa 2013 - 2017 như sau:

Chi tiết xin xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: