Học viên - Sinh viên

Kế hoạch, Nội dung, Lịch học Tuần sinh hoạt Công dân HSSV Y1 năm học 2016-2017

11-10-2016

Đối tượng: Sinh viên Y1 nhập học bổ sung và sinh viên chưa đạt kết quả trong đợt sinh hoạt đầu năm.

Chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: