Học bổng

Thông báo về Học bổng Pfizer Thái Lan

12-10-2016

Quỹ Học bổng Pfizer Thái Lan sẽ trao 05 suất học bổng trị giá 1000USD/suất cho sinh viên các khối Y2-Y6 Hệ Bác sĩ Đa khoa.

Phòng CTCT&HSSV thông báo để các khối xét chọn theo tiêu chí sau: xin mời tải file.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: