Học bổng

Thông báo về Học bổng Daewoong năm học 2016-2017

12-10-2016

Quỹ học bổng Daewoong sẽ trao 15 suất học bổng trị giá 400USD/suất cho sinh viên các khối Y3, Y4, Y5, Y6 hệ Bác sĩ Đa khoa.

Phòng CTCT&HSSV thông báo để các khối xét chọn

Tiêu chí xét chọn xin mời tải file.

Hồ sơ đăng ký học bổng, tải tại đây.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: