Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc Tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016

13-10-2016

Được sự thống nhất của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đã họp ngày 07/10/2016 thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thi “Tỉa và cắm hoa nghệ thuật” Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016

1. Nội dung chủ yếu:

- Ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10/2016

- Chị em nghe chuyên gia hướng dẫn “Tổng quan về cắt tỉa các hoa văn trang trí từ củ quả” và “Một số cách cắm hoa”.

- Tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Hạnh phúc gia đình” từ ngay các sản phẩm vừa thực hành tỉa hoa củ quả.

2. Địa điểm và thời gian tổ chức:

- Địa điểm:  Nhà thi đấu thể thao đa năng -  Đại học Y Hà Nội.

- Thời gian: 14h00'-16h30' ngày 19/10/2016

- Thành phần: BCH Công đoàn, Ban Tổ chức Hội nghị; các Ban chức năng công đoàn; Ban Nữ công, các đồng chí Tổ trưởng - Tổ phó công đoàn, các Đại biểu có giấy mời và toàn thể chị em nữ CCVCLĐ trong toàn trường. 

3. Đăng ký thực hiện:

- Toàn trường có 20 Đội tham gia theo phân công của Ban tổ chức (được đăng trên Web) của HMU;

- Tổ trưởng Công đoàn các đơn vị trong mỗi đội sẽ hội ý và lựa chọn ra  Đội dự thi và thí sinh tham gia dự thi để đăng ký với Ban Tổ chức Hội thi.

- Mỗi Tổ Công đoàn cử ít nhất từ 01 - 03 người tham gia vào một Đội theo thông báo; toàn Đội không quá 15 người (kể cả phụ trợ);

- Mỗi Đội cử ra 3 thành viên để tham gia thi thực hành và 1 thành viên thuyết trình, các thành viên khác cùng tham gia phụ trợ.

- Các đội tìm hiểu thể lệ về Hội thi theo Quy chế số 78/QC-CĐ ngày 12/10/2016 của Công đoàn Trường.

3. Kinh phí tổ chức:

- Kinh phí tổ chức Hội nghị do Công đoàn trường chi phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn. Các đơn vị hỗ trợ thêm cho các đội tham gia theo ý tưởng sáng tạo (nếu có).

Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng công đoàn thông báo cho đơn vị và đăng ký tham gia với Ban tổ chức để Hội thi đạt kết quả.

Mời tải file:

1. Chương trình hội thi

2. Quy chế

3. Danh sách các đội tham gia

4. Nguyên vật liệu và dụng cụ

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

HỒ THỊ KIM THANH

(Đã ký)

Ban Tổ chức

Các tin khác: