Tin tức -Truyền thông

Thông báo khóa học kinh tế y tế nâng cao do các Giáo sư ở Trường Đại học Umea – Thụy Điển giảng dạy

21-10-2016

Khóa học được các Giáo sư ở Trường Đại học Umea - Thụy Điển giảng dạy bằng tiếng Anh và học miễn phí.

Các học viên đăng ký khóa học phải có kiến thức cơ bản về kinh tế y tế, sau khi hoàn thành khóa học sẽ được nhận chứng chỉ từ Đại học Umea – Thụy Điển cấp. Hạn đăng ký khóa học đến ngày 10/11/2016.

Xin vui lòng đọc các chương trình giảng dạy ở bên dưới để biết thông tin chi tiết và đăng ký nếu bạn quan tâm và đủ điều kiện bằng cách gửi email đến projectmanager@trac.edu.vn

Mời tải file: Health Economic Course 2016

Dự án TRAC

Các tin khác: