Học bổng

Thông báo kết quả Giải thưởng KOVA lần thứ 14 - năm 2016

01-11-2016

Qua quá trình thẩm định và xét duyệt, Ủy ban Giải thưởng KOVA thông báo kết quả Giải thưởng KOVA lần thứ 14 - năm 2016.

Kết quả xét duyệt được 02 sinh viên nhận Giải thưởng KOVA:

1. Cao Thị Thanh - 22/12/1995 - Bác sĩ Đa khoa

2. Nguyễn Thị Phương - 07/09/1993 - Bác sĩ Răng hàm mặt.

Chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: