Học bổng

Thông báo về Học bổng Long Thành Golf lần thứ 1 năm học 2016-2017

03-11-2016

Quỹ học bổng “Long Thành Golf – Tiếp bước thành công” sẽ trao học bổng cho sinh viên hệ chính quy của các khối trong toàn trường có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai. Mỗi học bổng trị giá từ 5.000.000 – 10.000.000VNĐ/suất.

Mẫu hồ sơ học bổng.

Đơn đăng ký học bổng.

Đơn đăng ký tham dự kỹ năng mềm.

Thông báo học bổng Long Thành Golf.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: