Học bổng

Thông báo lễ trao học bổng Dạ hương

06-01-2017

Thời gian: 15h thứ 3 ngay 10/01/2017.

Địa điểm: Phòng Giao ban tầng 2 nhà A1.

Chi tiết thông báo xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: