Học bổng

Thông báo Lễ trao học bổng Daewoong

06-01-2017

Thời gian: 15h thứ 5 ngày 12 tháng 01 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Quốc tế Tầng 3 Nhà A1

Chi tiết thông báo xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: