Tuyển dụng

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội tuyển dụng

13-02-2017

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng Điều dưỡng viên là những sinh viên tốt nghiệp Khoa Điều dưỡng của Nhà trường và những sinh viên đã từng làm việc hay học tập ở nước ngoài.

Chi tiết chương trình tuyển dụng xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: