Lịch thi

Thông báo lịch thi tháng 1 - năm 2017

10-01-2017

Phòng Quản lý Đào tạo đại học thông báo lịch thi Tháng 1- năm 2017 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: