Khoa học công nghệ

Học bổng Chính Phủ Australia bắt đầu nhận hồ sơ

14-03-2017

ĐỢt tuyển chọn năm 2017/ niên khóa 2018 đã bắt đầu nhận hồ sơ và sẽ ngừng nhận vào ngày 31/3/2017

Học bổng dành cho các ứng viên VN xuất sắc theo học bậc thạc sĩ ở Australia, khóa học sẽ bắt đầu năm 2018. 

ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đáp ứng như cầu tiếng Anh của khóa học tại Australia.

Để biết thêm thông tin chi tiết ,xin vui lòng truy cập website : http://australiaawardsvietnam.org/.

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác: