Khoa học công nghệ

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018 của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội

14-03-2017

Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018 của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội

Thực hiện công văn số 209/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018; Để đảm bảo kế hoạch KH&CN năm 2018 được xây dựng kịp tiến độ, đạt hiệu quả, theo đúng các quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội; Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2018
Hướng dẫn chi tiết xin truy cập link:
Phiếu đề xuất nhiệm vụ gửi về Phòng QLKH&CN tổng hợp và gửi Sở KH&CN trước ngày 30/4/2017. Chuyên viên phụ trách: ThS. Hoàng Yến, phòngQL.KH&CN, phòng 319, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, email: 
yenhoang@hmu.edu.vn.
 
Xin trân trọng thông báo.​

 

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác: