Tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 của Trường Đại học Y Hà Nội

21-03-2017

Trường Đại học Y Hà Nội gửi đến các đơn vị trong Trường kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường năm 2017 như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác: