Khoa học công nghệ

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy chế quản lý Khoa học - Công nghệ

20-03-2017

Thực hiện quy trình xây dựng Quy chế Quản lý khoa học – công nghệ của Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà trường công bố dự thảo và lấy ý kiến tham gia của cán bộ công chức trong toàn trường.

Thực hiện quy trình xây dựng Quy chế Quản lý khoa học – công nghệ của Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà trường công bố dự thảo và lấy ý kiến tham gia của cán bộ công chức trong toàn trường.

 Các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức được tổng hợp theo từng đơn vị và gửi ý kiến bằng văn bản (Download mẫu tại đây) về Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ trước ngày 31/3/2017 để phòng tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét.

Nội dung chi tiết Dự thảo quy chế xin mời xem tại đây.

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác: