Tin tức -Truyền thông

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12.

04-04-2017

Thực hiện Quyết định số 7262/QĐ-BYT ngày 09/12/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017, phòng Tuyên huấn triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về y tế.

 

Kinh mời quý vị xem chi tiết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: