Thông báo

Kết quả phúc tra bài thi Tốt nghiệp khối điều dưỡng liên thông VLVH khóa 2013 - 2017

10-04-2017

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kết quả phúc tra bài thi tốt nghiệp khối điều dưỡng thông VLVH khóa 2013 - 2017 như sau:

Chi tiết xin xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: