Học bổng

Thông báo Giải thưởng KOVA lần thứ 15

20-04-2017

Giải thưởng KOVA xuất phát từ tâm lý của PGS.TS Nguyễn Thị Hòe - Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA, nguyên giảng viên chuyên ngành hóa. Các thành viên trong Ủy ban Giải thưởng hàng năm đều là Thứ trưởng thuộc các Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ... Ủy ban Giải thưởng KOVA đã tổ chức trao 13 lần tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho hàng ngàn cá nhân và tập thể trên khắp cả nước với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, góp phần lớn vào việc ươm mầm tài năng cho đất nước.

Chi tiết nội dung Thông báo Giải thưởng KOVA xin mời tải theo các file dưới đây:

1. Thông báo về việc xét Giải thưởng, Học bổng KOVA

2. Thông tin chung về Giải thưởng KOVA

3. Đơn đăng ký tham gia học bổng KOVA "Nghị lực"

4. Đơn đăng ký tham gia Giải thưởng KOVA "Triển vọng"

Phòng CTSV

Các tin khác: