Học bổng

Thông báo về việc xét học bổng Mitsubishi lần thứ 11 năm 2016-2017

20-04-2017

Năm học 2016-2017, Quỹ học bổng Mitsubishi Corporation sẽ trao 60 suất "Học bổng Quốc tế của Công ty Mitsubishi Corporation" trị giá 3.000.000đ/ suất cho sinh viên đạt kết quả cao trong học tập. Phòng CTSV thông báo đến các lớp sinh viên từ Y1-Y6 tiêu chuẩn và chỉ tiêu xét học bổng Mitsubishi.

- Chỉ tiêu: 60 suất, từ Y1-Y6.

- Tiêu chuẩn và hồ sơ cần nộp xin mời tải file tại đây.

 

Phòng CTSV

Các tin khác: