Thông báo

Quyết định Công nhận tốt nghiệp của Cử nhân Điều dưỡng hệ liên thông Vừa làm vừa học khóa 2013-2017

17-04-2017

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách được công nhận tốt nghiệp khối Cử nhân Điều dưỡng hệ liên thông VLVH khóa 2013 - 2017 như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: