Học bổng

Học bổng KKHT Học kỳ II năm học 2016-2017

10-05-2017

Quyết định và Danh sách sinh viên được nhận HBKKHT học kỳ II năm học 2016 - 2017 theo khối:

1. Khối Y1.

2. Khối Y1 - Phân Hiệu Thanh Hóa

3. Khối Y2.

4. Khối Y3.

5. Khối Y4.

6. Khối Y5.

7. Khối Y6.

Phòng CTSV

Các tin khác: