Học bổng

Học bổng KKHT Học kỳ I năm học 2016-2017

14-10-2016

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Công tác chính trị HSSV tổ trức xét nhận Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên các khóa. Danh sách sinh viên nhận học bổng như sau:

 

TT

KHÓA

FILE DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT

GHI CHÚ

1

2011

DS.1

 

2

2012

DS.2

 

3

2013

DS.3

 

4

2014

DS.4

 

5

2015

DS.5

 

 

Phòng CTSV

Các tin khác: