Học bổng

Học bổng KKHT Học kỳ I năm học 2015-2016

04-11-2015

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Công tác chính trị HSSV tổ trức xét nhận Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015 - 2016 cho sinh viên các khóa. Danh sách sinh viên nhận học bổng như sau:

 

TT

KHÓA

FILE DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT

GHI CHÚ

1

2010

DS.1

 

2

2011

DS.2

 

3

2012

DS.3

 

4

2013

DS.4

 

5

2014

DS.5

 

 

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: