Công khai CSDL nhà trường

Tuyển sinh đại học Hệ Liên thông và Văn bằng II năm 2014

29-05-2017

Trường đại học Y Hà Nội công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh Liên thông và Văn bằng II năm 2014 của Trường như sau:

Điểm trúng tuyển - Tuyển sinh Hệ Liên thông và Văn bằng II - Tải file

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển Hệ Liên thông  - Tải file

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển Bổ sung Hệ Liên thông - Tải file

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển Hệ Văn bằng II - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác: